Tarife Traduceri Autorizate

Vă oferim servicii de traduceri – legalizate, autorizate, apostilate sau cu semnătura traducătorului

Documente tipizateDocumente standard, tehnice si medicale
LimbaRegim normalRegim urgenţăRegim normal Regim urgenţă
Franceză30353540
Engleză30353540
Italiană30353540
Spaniolă30353540
Germană35404045
Bulgară50506060
Arabă100100100100
Cehă65758595
Croată758580100
Greacă60706575
Maghiară50606070
Norvegiană758580100
Olandeză60706575
Portugheză50506060
Polonă60707080
Rusă50605565
Sârbă55656565
Suedeză65757085
Turcă60706575

Preţurile traducerilor scrise sunt stabilite şi se calculează la 2000 caractere cu spaţii în limba ţintă.

Documentele tipizate (diplome de studii, caziere, certificate de naştere, de căsătorie) se calculează la pagini fizice.

Se tarifează minim 1 pagină / act.

În regim normal, traducerile se predau în minim 24 ore din momentul preluării. Pentru predare în mai puţin de 24 ore se aplică tariful de urgenţă.

Preţurile pot varia pentru traducerile care au un grad ridicat de dificultate.

Imprimarea traducerii in al doilea exemplar se taxează cu 20% din valoarea traducerii.

Tarife Interpretariat

Engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană: 150 – 200 lei/oră

Mod de plată

Plata se poate face prin virament bancar în termen de 3 zile de la finalizarea traducerii (ordin de plată) sau în numerar. Ne rezervăm dreptul de a percepe un avans în cazul traducerilor de dimensiuni mai mari. În cazul clienţilor cu care avem încheiat un contract de prestări servicii, plata se poate face lunar, nu la lucrare sau comandă, cu un termen de plată stabilit de comun acord.

Lucrarea poate fi expediată prin e-mail, poştă sau la sediul clientului (pe suport hartie, CD, discheta, etc.), în funcţie de solicitarea acestuia.