Traduceri Autorizate CraiovaDeclaratia de Valoare

“Declaraţia de valoare” este un document solicitat de Autoritățile italiene, scris în limba italiană care indică valoarea unui act de studiu obținut in Romania. Este un act de natură exclusiv informativă, neconferind în sine nicio formă de recunoaștere (școlară, universitară sau profesională), care ţine de competența exclusivă a Autorităților italiene în Italia.
Cancelaria Consulara din București eliberează “Declarațiile de valoare” numai pentru diplomele obținute in cadrul instituțiilor de învățământ românești, prezente in România.
Declarația de valoare se eliberează numai pentru actele de studiu finale emise de către Ministerul Educației Naționale, în scopul continuării studiilor în instituții de învățământ italiene, pentru înscrierea la cursuri universitare şi post-universitare în Italia, pentru participarea la concursuri publice (in acest caz se atașează la dosar copia anunțului de concurs), pentru înscrierea la diferite tipuri de cursuri de formare şi pentru a demara la autoritățile competente în Italia procedura de echivalare a actului de studiu obținut în România
Declarația de valoare se eliberează pentru următoarele tipuri de diplome, însoțite de foaia matricola aferenta:

 • Diploma/Certificat de absolvire a 8 clase/ani (poate avea o denumire diferita, in funcție de anul absolvirii) + foaie matricola clasele I-VIII;
 • Certificat de promovare a testelor naționale/Certificat de capacitate + foaie matricola clasele I-VIII;
 • Foaie matricola de 8 clase, pentru cei cărora nu li se eliberează diploma de 8 clase (vedeți punctul VI – ATENTIE);
 • Diploma de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani/clase + foaie matricola clasele I-X;
 • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului + foaie matricola clasele I-X;
 • Diploma de absolvire a scolii profesionale (de minim 3 ani) + foaie matricola I-III ani;
 • Diploma de bacalaureat + foaie matricola clasele IX-XII/XIII (pentru cursuri serale);
 • Diploma de licență/inginer/arhitect/studii superioare + foaie matricola /supliment la diploma;
 • Diploma de absolvire colegiu universitar (de 3 ani) + foaie matricola;
 • Diploma de master/studii aprofundate + foaie matricola /supliment la diploma;
 • Diploma de doctorat.

ATENTIE:Declarația de valoare NU se eliberează pentru:

 • Diplome emise de către școlile postliceale
 • Certificate care atesta cursuri de calificare/profesionale
 • Diploma de absolvire a liceului (fără susținerea examenului de bacalaureat)
 • Diploma de școala de ucenici (mai puțin de 3 ani)
 • Diploma de școala profesionala (de 1 an/1,5 ani/2 ani)
 • Adeverințe provizorii eliberate înaintea diplomei (diploma cartonata) definitive
 • Situații școlare incomplete

II. DECLARATIA DE VALOARE NU SE ELIBEREAZA PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ITALIA! PENTRU RECUNOASTEREA PROFESIEI TREBUIE SA VA ADRESATI MINISTERULUI COMPETENT ITALIAN.
Sursa: site-ul Ambasciata d’Italia a Bucarest

Pentru o ofertă de preț vă rugăm să ne contactați la numărul 0749.263.593

Pentru a obține declarația de valoare, venim în sprijinul dvs. cu următoarele proceduri:

 • obținerea adeverințelor de autenticitate de la secretariatul instituției de învăţământ din Craiova sau dintr-un alt oraș din țară;
 • vizarea originalelor la Inspectoratul Școlar Județean / Ministerul Educației Naționale CNRED;
 • aplicarea Apostilei în cadrul Prefecturii;
 • legalizarea notarială a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii;
 • traducerea în limba italiană;
 • legalizarea notarială a traducerii;
 • supralegalizarea copiilor conforme cu originalul și a traducerilor legalizate prin aplicarea Apostilei la Camera Notarilor Publici;
 • obținerea declarației de valoare de la Consulatul Italiei la București.